Overzicht

Met de kantensensor bks kunnen baankranten van folie, papier en andere geluidondoorlaatbare materialen contactloos gedetecteerd worden.

download sensor line as pdf

Hoogtepunten

 • Compacte constructie met een vorkopening van slechts 30 mm
 • Resolutie van 0,025 mm
 • Relatieve nauwkeurigheid van 0,1 mm
 • Reactietijd van 4 ms
 • Toepassingsgebied 8 mm

Basiskenmerken

 • Contactvrij aftasten van de baankant
 • Analoge uitgang 4–20 mA en 0–10 V
 • 3 LED’s en 1 toets op de bovenzijde van de behuizing
 • Parametriseerbaar met LinkControl
 • Robuuste metalen behuizing voor zware gebruiksomstandigheden

Beschrijving

De bks ultrasone kantensensor

is een vorksensor, die kanten van geluiddoorlaatbare materialen, zoals bijvoorbeeld folie en papier, kan aftasten. Zodoende is de bks ideaal voor de regeling van de baanloop van uiterst transparante folie, lichtgevoelige materialen, materialen met sterk wisselende transparantie en papier met een hoge belasting door papierstof.

Werkingsprincipe

In de vork zit in het onderste been een ultrasone zender, die periodiek korte schakelimpulsen uitzendt. Deze worden door de in het bovenste vorkbeen gesitueerde ultrasone ontvanger gedetecteerd. Een in de vork ingrijpend materiaal dekt dit geluidstraject af en dempt zodoende het ontvangstsignaal al naargelang de afdekking. Dit wordt door de interne elektronica geanalyseerd.

Afhankelijk van de mate van afdekking wordt er een analoog signaal uitgevoerd.

De analoge uitgang kan zowel spanning 0–10 V als stroom 4–20 mA leveren.

De actieradius bedraagt 8 mm (±4 mm).

Met de taster “Teach-in”

aan de bovenzijde van de kantensensor wordt de nulstand van de te regelen kant ingesteld. Deze ijking kan op twee manier plaatsvinden:

 • De vork helemaal vrij van baanmateriaal maken,
 • Taster ca. 3 seconden lang indrukken totdat de beide gele LED’s beurtelings knipperen. Klaar. Of
 • Baankant binnen de vork aan de beide markeringen uitlijnen, zodat er 50 % van het geluidstraject afgedekt is,
 • vervolgens taster ca. 10 seconden lang indrukken totdat de beide gele LED’s statisch verlicht zijn. Klaar.

Kantensensor bks heeft een vorkwijdte van 30 mm en een vorkdiepte van 33 mm. Andere vorkwijdten en vorkdiepten zijn op aanvraag mogelijk.

In de behuizing bevinden zich zijwaarts twee doorlopende boringen voor de montage van  kantensensor. De elektrische aansluiting gebeurt door middel van een ronde M12-connector.

Drie lichtgevende dioden (LED’s)

geven de positie van het baanmateriaal binnen de vork aan. Voor het gebruik bij lichtgevoelige materialen kunnen de LED’s ook uitgeschakeld worden.

De bks is vooraf ingesteld en onmiddellijk gebruiksgereed. Optioneel kunnen de parameters van de bks echter ook met behulp van de LinkControl-adapter LCA-2 in ruime mate ingesteld worden.

Met een vorkbreedte van slechts 30 mm en een opening van 33 mm is hij zeer compact gebouwd. Het toepassingsgebied van 8 mm en de hoge nauwkeurigheid van 0,1 mm maken talloze toepassingen mogelijk.