• messeeinladung-agritechnica-sm.jpg
    Sensoren voor botsingspreventie in opslagbunkers en valhoogtemonitoring

Ultrasoonsensoren voor agrarische toepassingen

Van de akker tot in het schap: ultrasoonsensoren van microsonic worden ingezet bij het oogsten op de akker en in boomgaarden, maar ook bij het automatiseren van veehouderijbedrijven – voor zeer uiteenlopende toepassingen dus.

Onze ultrasoonsensoren helpen boeren om nauwkeurig te zaaien en te planten. Om zeer precies meststoffen toe te dienen op akkers en in boomgaarden en om de oogst daarna nauwkeurig en zonder beschadigingen binnen te halen.

Om dieren op de boerderij automatisch te voeren en het voer nauwkeurig te doseren. Looppaden en roosters in stallen automatisch te reinigen en voor meer hygiëne in de stal te zorgen.

Laten we het eens hebben over de uitdagingen waar u tegenaan loopt. Met ultrasoonsensoren creëren wij baanbrekende oplossingen voor alle mogelijke toepassingen. En soms ook voor – op het eerste gezicht – onmogelijke toepassingen.

 

T +49 231-97 51 51 82
E

Voor elke agrarische toepassing een passende oplossing

Trekkers voor de fruitteelt: spoorgeleiding

De mic ultrasoonsensoren of pico+ ultrasoonsensoren meten de afstand aan de zijkant tussen de trekker en de fruitbomen. Aan de hand van de gemeten afstand past het besturingssysteem automatisch de spoorgeleiding van de trekker aan. Hierdoor wordt overal dezelfde afstand tot de fruitbomen aangehouden wanneer de trekker tussen de rijen doorrijdt.

Veldspuit: hoogteverstelling

Om de hoogte van de veldspuit in te stellen, meten verschillende wms ultrasoonsensoren of mic ultrasoonsensoren continu de afstand tot het gewas. Het besturingssysteem van de veldspuit gebruikt de gemeten afstandswaarden om oneffenheden in de bodem of verschillen in de hoogte van het gewas te compenseren. Hierdoor kunnen gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen gelijkmatig over het gewas worden verdeeld.

De volledig metalen behuizing van beide groepen sensoren is speciaal ontworpen voor toepassing buiten op landbouwmachines.

Transportbanden in bunkers: bewaking van de valhoogte

Als geoogste producten via een transportband in een bunker worden opgeslagen, mogen ze niet vanaf een te grote hoogte in de bunker vallen. Om de afstand tot de stortkegel constant te houden, meet de lcs+ ultrasoonsensor of de cube ultrasoonsensor continu de afstand tot de stortkegel.

Het besturingssysteem verwerkt de gemeten afstanden en past de hoogte van de transportband aan. Dit zorgt ervoor dat kwetsbare producten altijd vanaf een constant lage valhoogte in de bunker terechtkomen en niet beschadigd raken.

Voerschuiver: afstand tot het voerhek

Om koeien automatisch te voeren in de landbouw, worden zogenaamde voerschuivers gebruikt.

Ze voorzien de dieren van de vereiste hoeveelheid voer en schuiven het voer zo nodig aan. mic ultrasoonsensoren of lcs+ ultrasoonsensoren op de voerschuiver meten de afstand tot het hek en tot de dieren. Op basis van de gemeten afstand schuift de voeraanschuifrobot vers voer aan.

Aardappelpootmachine: pootaardappelen tellen

De aardappelpootmachine plaatst de pootaardappelen in de grond en vormt dan ruggen. De machine telt de pootaardappelen met behulp van pico+ ultrasoonsensoren . Dit zorgt ervoor dat de pootaardappelen gelijkmatig wordt gepoot.

Hallenvuller: botsingen voorkomen

Als geoogste producten zoals aardappelen automatisch via een hallenvuller in een bunker worden opgeslagen, zorgt de hallenvuller voor een gelijkmatige verdeling van de producten. Om te voorkomen dat de producten in de bunker tegen de wanden botsen, meten verschillende lcs+ ultrasoonsensoren voortdurend de afstand tot de wanden. Hiervoor kunnen eventueel ook cube ultrasoonsensoren worden gebruikt.

Het besturingssysteem registreert de afstandswaarden en regelt de positie van de hallenvuller. Dit garandeert dat de producten zonder beschadigingen worden opgeslagen en dat de magazijnvuller niet tegen de wanden van de bunker botst.

Automatische stalreinigers in de koeienstal: spoorgeleiding

Om koeienstallen automatisch te reinigen worden zogenaamde mestrobots of automatische stalreinigers ingezet. Ze maken de gangen schoon en schuiven de mest door de roosters.

De crm+ ultrasoonsensoren op de mestrobot meten de afstand tot het hek en tot de dieren. Op basis van de gemeten afstandswaarden zorgt de mestrobot op betrouwbare wijze voor de stalhygiëne.

Bietenrooier: contouren bodemoppervlak detecteren

Bij het oogsten van gewassen worden de contouren van het bodemoppervlak geregistreerd. Een bietenrooier verwijdert het loof van de bieten voordat de bieten uit de grond worden getrokken. Om het snijsysteem van de bietenrooier optimaal te positioneren, worden de bodemcontouren eerst gemeten. Verschillende mic ultrasoonsensoren of wms ultrasoonsensoren registreren continu de afstand tot de grond. Het besturingssysteem verwerkt de afstandswaarden en past de hoogte van de snijmessen aan. Dit zorgt ervoor dat het stuk dat van de kop van de biet wordt afgesneden minimaal is.

Bietenrooier: niveaumeting in de voorraadbunker

Tijdens het oogsten kunnen meerdere mic ultrasoonsensoren of lcs+ ultrasoonsensoren in oogstmachines zoals bietenrooiers worden toegepast om te meten hoe vol de voorraadbunker is. Zo kan er efficiënt worden geoogst en worden onderbrekingen door een te volle bunker tijdens het oogstproces voorkomen.

Rondebalenpers: foliebewaking

Foliescheurdetectie is mogelijk met alle ultrasoonsensoren met schakeluitgang. Wanneer er weinig ruimte is om sensoren in te bouwen, raden we pico+ ultrasoonsensoren aan. Om ook de diameter van de folierol te bewaken, kan een ultrasoonsensor met analoge uitgang worden gebruikt.

Zaaimachine: niveaucontrole voorraadbak

Ultrasoonsensoren bewaken het vulniveau van de voorraadbak bij zaaimachines op een betrouwbare manier. De sensoren detecteren contactloos vulniveaus van enkele millimeters tot 3 meter. Gekozen kan worden uit mic ultrasoonsensoren of pico+ ultrasoonsensoren met één of twee schakeluitgangen voor min-/max-regeling of met analoge uitgang 0 - 10 V en 4 - 20 mA voor continue niveaumeting. Dit zorgt voor een gelijkmatige en nauwkeurige dosering van het zaad.

Spuit: fruitboomdetectie

Om te bepalen waar precies gespoten moet worden, detecteren meerdere cube ultrasoonsensoren of mic ultrasoonsensoren continu de rijen fruitbomen. Zo kunnen automatisch spuitgebieden worden toegevoegd of verwijderd via het besturingssysteem. Dit minimaliseert het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en zorgt voor een gelijkmatige toediening.

Druivenoogstmachine: spoorgeleiding

Voor de spoorgeleiding van de druivenoogstmachine meten twee mic ultrasoonsensoren of pico+ ultrasoonsensoren continu de afstand tot de rijen wijnstokken of het leiwerk. Het besturings-systeem van de oogstmachine past de spoorgeleiding automatisch aan de gemeten afstanden aan. Hierdoor wordt overal dezelfde afstand tot de wijnstokken of het leiwerk aangehouden terwijl de machine tussen de rijen doorrijdt.